شرکت در مناقصات

مناقصه دولتی

آموزش شرکت در مناقصه دولتی

انجام مناقصه برای سازمان‌های دولتی و خصوصی با هدف تامین منافع عمومی صورت می‌گیرد. با توجه به تعریف مناقصه که تامین کالا یا کیفیت مورد نظر با کمترین قیمت است؛ این فرایند باید بر اساس

ادامه مطلب >
مناقصات محدود

واقعیت های شرکت در مناقصات و تاثیر آن در پیشرفت شرکتهای خصوصی

شرکت در مناقصات، عموماً به عنوان یک استراتژی و در واقع یک الزام برای توسعه مطرحیت دارد. هدف از برگزاری مناقصات نیز با تکیه بر مستندات و مجموعه قوانینی که توسط قانون گذار تهیه و منتشر

ادامه مطلب >

جستجو در مطلب

مطالب پیشنهادی

کم آبی در تابستان

وضعیت کم آبی در تابستان پیش رو

کم آبی مشکلی است که کشور این روزها با آن دست و پنجه نرم می کند و در این زمینه مدیر مطالعات پایه آب شرکت آب منطقه‌ای البرز اعلام کرده است در فصل تابستان با